Сортове картофи

СОРТОВЕ КАРТОФИ
Много ранни – I група
Финка – високодобивен, овална форма, на клубени с жълт цвят на кожата и плитки очи. Добра устойчивост на вируси, средна на обик­новена краста. Чувствителен на обикновена мана (Phitophthora mfestans). Добри консумативни качества, средно чувствителен на механична повреда.
Престо – ранен сорт с овална форма на клубените, с жълта кожа и плитки очи. Чувствителен на обикновена краста и късна мана. Много добри консумативни качества.
Колете – устойчив на „Y” и „А” вирус, ранен сорт с удължено- (жални клубени с много добри консумативни качества. Чувствителен на механични повреди, много добра съхраняемост. Средно едри клубени – жълта кожа и кремав цвят на месото.
Адора – едър клубенов сорт с жълта кожа, добра устойчивост на вирус „X” и „А”, средно чувствителен на вирус на листно зави- пане, чувствителен на фитофтора. Средно съдържание на сухо вещество.
Ранни сортове
JI атона – високодобивен сорт с много атрактивни клубени с овал- И1 форма и плитки очи. Жълта кожа и правилна форма на клубена. Много добра устойчивост на вирусни заболявания. Средна чувстви- п miост на фитофтора и на краста по клубените.
Лизета – нематодоустойчив едроклубенов сорт с продълговата форма и жълта гладка кожа на клубените. Подходящ за прясна консума­ции.
11 нова гор – високодобивен сорт с едри продълговато-овална форма с кафява кожа. Високо съдържание на сухо вещество.
Клрлита – високодобивен сорт, с добра устойчивост. Отличава се с правилна кръгло-овална форма с плитки очи и жълта кожа. Подходящ за прясна консу­мация и салати
Мириам – сорт с много добри качества за преработка в помфрит и сухи продукти.  Продълговата форма на клубена с тъмножълт цвят на кожата и плитки очи.
Нора – нематодоустойчив сорт с висок добив и едри клубени с овална форма и жълта кожа. Много добри качества за индустриална преработка. Чувствителен на механични повреди и на листно зави­ване.
Винета – устойчив на гъбни и вирусни болести, високодобивен сорт. Клубени едри с малко неравна жълта кожа, кръгла форма и сред- но-плитки очи. Подходящ за прясна консумация и индустриална пре­работка. Много добра съхраняемост.
Витара – немадотоустойчив сорт ( Ro 1-4) с много висок добив и добра сухоустойчивост. Устойчив на „Y” вирус и „А” вирус.
Марабел – много високодобивен сорт с отлични консумативни качества. Клубените са едри с жълта кожа и плитки очи. Устойчив на „Y” вирус и „А” вирус, чувствителен към механични повреди и вирус на листно завиване.
Средноранни сортове
Болеро – трапезен сорт с много висок добив .Клубени едри, овал­ни с жълт до тъмно жълт цвят и плитки очи. Много добра устойчи­вост на „Y” вирус и „А” вирус, податлив на вируса на листно завива­не и обикновена краста.
Корона – нематодоустойчив сорт (Ro 1+4), подходящ за произ­водство на чипс. Клубени – кръглоовални с гладка жълта кожа и сред­но плитки очи. Сортът е чувствителен на механични повреди и обик­новена краста, средно чувствителен на фитофтора.
laypa – високодобивен сорт с едри дългоовални клубени с чер­вена гладка кожа и много плитки очи. Нематодоустойчив (Ro 1-5) с много добри консумативни качества, особено подходящ за пържени картофи. Много добра устойчивост към вирусни заболявания, средно чувствителен към обикновена краста, чувствителен на механични повреди.
Куинта – много високодобивен сорт, с много големи клубени, с гладка жълта кожа. Добри консумативни качества и пригодност за съхранение. Много чувствителен на „Y” вирус и вирус на листно за­пиване, устойчив на „А” вирус, средночувствителен на мана и крас­та. 11уждае се от торене с ниски дози на азот (10 кг/дка а. в.)
Ромула – нематодоустойчив сорт (Ro 1 +4) с много добри качест­ва за преработка в чипс, дехидрирани и нишестени продукти. Висо­кодобивен, с едри клубени, с жълта гладка кожа и плитки очи, устой­чив на суша и други стресови условия.
Джили – нематодоустойчив сорт (Ro 1+3+4+5). Много висок добив, клубени средно едри до едри, овални с гладка жълта кожа и много плитки очи. Сортът е устойчив на „Y” вируса и средно чувст- ии I елен на фитофтора.
Виктория – високодобивен сорт с едри клубени, подходящ за мржна консумация и преработка в салати. Добра устойчивост на фи- тф гора, средна на вирусни заболявания. Клубени едри, продълго- и.I тонални с жълта гладка кожа.
Характеристиката на сортовете е направена по каталозите на фирмите вносители на посадъчен материал.